Warunki korzystanie ze strony rs-systems.pl
https://www.rs-systems.pl

 

 

Drogi Użytkowniku!

Witamy na stronie RS Systems.
Na tej stronie znajdują się warunki, na jakich można korzystać z naszej strony internetowej www.rs-systems.pl, zarówno jako zarejestrowany użytkownik, jak i gość. Proszę zapoznać się z nimi uważnie przed skorzystaniem z serwisu.
Korzystając ze strony, akceptujesz warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie akceptujesz warunków, opuść stronę.

  1. Kim jesteśmy

Strona www.rs-systems.pl obsługiwana jest przez RS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Gołębiew Nowy 58, 99-300 Kutno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000683253, NIP 7752654854, nr REGON 36756312100000, kapitał zakładowy 10000,00 zł .

  1. Warunki korzystania z serwisu

Otrzymujesz zgodę na tymczasowe korzystanie ze strony internetowej, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zmiany naszej usługi w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej RS Systes wyłącznie w celu osobistego, ale nie do użytku komercyjnego bez licencji od nas. Nie możesz niczego zmieniać ani używać ilustracji, plików wideo i audio lub zdjęć oddzielnie od tekstu, który z nimi jest związany.
Jeśli naruszysz te warunki, tracisz prawo do korzystania z naszej strony i musisz zniszczyć lub zwrócić wszystkie wykonane kopie.

  1. Nasza odpowiedzialność prawna wobec Ciebie

Nie gwarantujemy dokładności materiałów na naszej stronie. W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności za:
Straty wynikające z korzystania z naszej strony ani
utratę dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, reputacji lub oszczędności.
Wykluczamy również, o ile jest to prawnie możliwe, wszystkie warunki i gwarancje lub obietnice wynikające z przepisów prawa lub statutów.

  1. Łącza do naszej witryny

Użytkownik może podać legalny link do strony głównej naszej witryny internetowej, jeśli zawartość witryny użytkownika spełnia standardy naszej polityki użytkowania. Możemy zakończyć to uprawnienie w dowolnym momencie.
Nie wolno sugerować żadnego poparcia z naszej strony lub związku z nami, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

  1. Linki z naszej strony

Odnośniki na naszej stronie do innych stron internetowych są podane wyłącznie w celu informacyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne witryny ani za jakiekolwiek straty wynikające z ich użytkowania.

  1. Przestępstwa komputerowe

RS Systems dokłada starań w celu wyeliminowania wirusów ze swoich stron internetowych. RS Systems nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami. Przed pobraniem informacji ze stron internetowych RS Systems użytkownik powinien się upewnić, że zachowane zostały odpowiednie środki ostrożności. Jeśli zrobisz coś, co jest przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, twoje prawo do korzystania ze strony zakończy się z efektem natychmiastowym. Prześlemy zgłoszenie do odpowiednich władz i podamy im twoją tożsamość.

  1. Modyfikacje witryny

RS Systems  może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków użytkowania.

  1. KONTAKT

Napisz na adres e-mail:  biuro@rs-systems.pl